Ứng dụng Thương mại điện tử

27 Th10

Ứng dụng Thương mại điện tử

  Blog

Trong môi trường kinh doanh ngày nay, thương mại điện tử đã trở nên nhiều hơn là chỉ bán sản phẩm trên web. Thương mại điện tử chỉ đơn giản là thực hiện các giao dịch kinh doanh qua Internet. Các giao dịch này có thể bao gồm cung cấp quản lý mối quan hệ khách hàng và đối tác, cải tiến việc quản lý hỗ trợ và bảo trì, tinh giản chuỗi cung ứng với việc bán sản phẩm và dịch vụ thực sự.

e-zoneonline đang giúp khách hàng xác định và thực hiện những thay đổi quy trình kinh doanh cần thiết để cạnh tranh trong môi trường thay đổi này. Chúng tôi giúp khách hàng thay đổi chiến lược, đánh giá và triển khai các công nghệ mới và cuối cùng làm cho công việc kinh doanh của họ trở nên thông minh hơn. Thách thức của bạn là bắt đầu tưởng tượng cách doanh nghiệp của bạn có thể hưởng lợi từ thương mại điện tử. Một nơi tuyệt vời để bắt đầu tìm kiếm là các tổ chức hỗ trợ của bạn, chẳng hạn như bán hàng và tiếp thị.

Để biết thêm chi tiết để xây dựng trang web Drupal của bạn vui lòng điền vào mẫu truy vấn ở bên phải hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

Các tính năng của phát triển web thương mại điện tử

  • Danh mục sản phẩm cấu hình
  • Hệ thống tạo sản phẩm linh hoạt
  • Hệ thống thuộc tính sản phẩm linh hoạt
  • Thanh toán
  • Tự động tạo tài khoản (thanh toán vô danh)
  • Xử lý Đơn giản
  • Tạo và chỉnh sửa đơn đặt hàng đơn giản
  • Hệ thống thanh toán tích hợp
  • Đăng nhập hoạt động
  • Nhập / xuất sản phẩm CSV