Phát triển Web CMS

27 Th10

Phát triển Web CMS

  Blog

Tại sao cần mã nguồn mở

Phần tốt nhất của phần mềm nguồn mở, ngoài thực tế là miễn phí, là bạn có thể truy cập vào mã nguồn và tùy chỉnh nó theo các yêu cầu độc nhất của bạn. Đó là lý do tại sao phần mềm mã nguồn mở rất đặc biệt vì nó cho phép kiểm soát toàn bộ người dùng. Ngoài ra, như là một người sử dụng mã nguồn mở, bạn luôn có tùy chọn chọn nhà cung cấp khác nếu bạn không hài lòng với chương trình hiện tại. Lý do tại sao những người như mã nguồn mở là vì nó là chi phí có hiệu quả, dễ dàng để có được, và dễ dàng để duy trì. Trong số những lợi ích này, lợi thế quan trọng nhất là hiệu quả chi phí. Trong những ngày suy thoái kinh tế, cắt giảm chi phí là một phần quan trọng trong việc điều hành một tổ chức. Lợi thế lớn khác như đã được chỉ ra là sự tự do từ nhà cung cấp khóa. Nghĩa là, bạn không phải phụ thuộc vào một nhà cung cấp phần mềm cụ thể cho nhu cầu hỗ trợ của bạn.

Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu việc sử dụng tất cả các phần mềm và tài nguyên chỉ bị hạn chế đối với những người bỏ ra tiền cho nó. Điều này sẽ có một tác động tiêu cực đến giáo dục phần mềm nói chung. Tuy nhiên, đây là những gì đang xảy ra với việc sử dụng các mô hình phần mềm độc quyền. Đó là lý do tại sao ngành công nghiệp cần phát triển nguồn mở để phát triển và đạt được mức độ tiếp theo.

Mã nguồn CMS
Mã Nguồn CMS

Các rào cản chung đối với nguồn mở

Mặc dù mã nguồn mở đang hoạt động rất tốt và đang được sử dụng từ các cá nhân tới các tổ chức lớn nhưng vẫn phải đối mặt với những rào cản nhất định. Một trở ngại chính là sự đề kháng đối với việc thay đổi từ phần mềm thông thường sang một nguồn mở. Hầu hết các nhân viên đều không quen thuộc với phần mềm mã nguồn mở, và do đó có một sức đề kháng tự nhiên đối với việc thay đổi phần mềm mới. Tuy nhiên, vấn đề này có thể được giải quyết nếu hướng thích hợp và đào tạo được cung cấp cho người sử dụng.

Mặc dù mã nguồn mở đang hoạt động rất tốt và đang được sử dụng từ các cá nhân tới các tổ chức lớn nhưng vẫn phải đối mặt với những rào cản nhất định. Một trở ngại chính là sự đề kháng đối với việc thay đổi từ phần mềm thông thường sang một nguồn mở. Hầu hết các nhân viên đều không quen thuộc với phần mềm mã nguồn mở, và do đó có một sức đề kháng tự nhiên đối với việc thay đổi phần mềm mới. Tuy nhiên, vấn đề này có thể được giải quyết nếu hướng thích hợp và đào tạo được cung cấp cho người sử dụng.

Các tính năng của phát triển web CMS

  • Không có lệ phí cấp phép độc quyền

  • SEO thân thiện

  • An toàn và an toàn

  • Mã chất lượng cao và ổn định

  • Chi phí phát triển thấp

  • Dễ sử dụng